Contact
Het Verzet 75
7121 XD Aalten 
info@vwgzoa.nl

ANBI

Gegevens ten behoeve van de ANBI-inschrijving bij de belastingdienst.

Naam van de instelling:
Vogelwerkgroep Zuid-Oost Achterhoek.

Het fiscaal nummer: 8164.23.957

Adres:
Vogelwerkgroep Zuid-Oost Achterhoek, Het Verzet 75 , 7121 XD Aalten.

Doelstellingen:

  • Beschermen en verbeteren van de vogelstand in de Zuid-Oost Achterhoek. Dit zijn de Gem. Winterswijk, een deel van de gemeente Aalten en een deel van de Gemeente Oost-Gelre.

  • De vereniging tracht dit onder andere te bereiken door:

- tellingen en registratie van broed- en standvogels in een bepaald gebied zodat vergelijking met latere jaren mogelijk wordt.

- tellen en registreren van de vogeltrek

- ringen van vogels waardoor individuele herkenning mogelijk wordt

- bestuderen en zo nodig bezwaar maken tegen planologische ontwikkelingen die consequentie kunnen hebben voor de vogelstand

- tellingen van en registratie van wintervogels

- het inrichten en houden van een archief betreffende de vogelstand in het werkgebied.
Bestuur:

Het bestuur bestaat uit 5 leden, te weten:

  • Voorzitter. Leiden van de vergaderingen, onderhouden van contacten met relevante organisaties als Sovon, Vogelbescherming, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en andere vogelwerkgroepen. Onderhoud contacten met de pers, gemeenten, etc.
  • Secretaris. Maakt notulen van de vergaderingen, ondersteunt de voorzitter bij zijn contacten of neemt die over indien nodig. Draagt zorg voor het archief en beheer en actueel houden van de website.
  • Penningmeester. Zorgt voor de inning van de contributie en andere inkomsten, betaald de nota’s en zorgt voor een adequate administratie. Beheert de gelden en maakt de ( concept)jaarstukken.
  • 2 algemene bestuursleden. O.a. activeren en enthousiast maken van jeugdleden.
Namen van de bestuurders:


Voorzitter : H.Schoppers, Bredevoordsestraat 82, 7121 BK Aalten.
Secretaris : J.H. Vreeman, Het Verzet 75, 7121 XD Aalten.
Penningmeester : A.Kreunen, Dennendijk 67, 7102 EX, Winterswijk.
Algemeen lid : J. Timmerman, Berkenhovestraat 13-1, 7122 ZX Aalten.
Algemeen lid : B. Teunissen, Wooldseweg 80, 7108 AB Winterswijk

Beloningsbeleid:

Er worden geen vergoedingen gegeven voor gemaakte uren of inspanningen. Er wordt uitsluitend vergoeding gegeven voor gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging.