Contact
Het Verzet 75
7121 XD Aalten 
info@vwgzoa.nl

Activiteiten

De VWG is een vereniging van mensen met interesse in vogels, vogels kijken en het onderzoek verrichten naar vogels. Dat laatste gebeurd bijvoorbeeld door vogeltellingen uit te voeren. Ook zijn er leden die heel gericht onderzoek doen naar bijvoorbeeld de Oehoe, Steenuilen of Kerkuilen. Van oudsher is de VWG geen vereniging die tal van activiteiten organiseert voor haar leden. Af en toe wordt er een excursie of een lezing georganiseerd. De vereniging verbindt vooral vogelliefhebbers die het leuk vinden om zelfstandig op pad te gaan. Wel worden er regelmatig gezamenlijke tellingen georganiseerd waarbij samen een groot gebied onderzocht wordt en er één gezamenlijke publicatie wordt opgesteld. Alle verenigingsactiviteiten worden jaarlijks vastgelegd in een zgn. activiteitenboekje ( te vinden onder kolom Agenda ) 


De Vogelwerkgroep houdt zich bezig met de volgende onderzoeken:


Broedvogelonderzoek:

  • Broedvogelmonitoring in vaste gebieden
  • Eénmalige inventarisaties van grotere gebieden
  • Verspreiding van zeldzame- en kolonievogels


Winter- en trekvogelonderzoek:
  • Trekvogelonderzoek (klik hier voor nader informatie)
  • Watervogelonderzoek Boven Slinge & Hilgelo