Contact
Het Verzet 75
7121 XD Aalten 
info@vwgzoa.nl

Bestuur

Het bestuur van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek bestaat uit de volgende personen:

dhr. H. Schoppers (voorzitter)
dhr. A. Kreunen (penningmeester)
dhr. H. Vreeman (secretaris)
dhr. J. Timmerman 
dhr. B. Teunissen