Contact
Aladnaweg 18
7122 RR Aalten
0543-451142
info@vwgzoa.nl

Archief

De Vogelwerkgroep publiceert regelmatig rapporten over uitgevoerde onderzoeken. Deze rapportages zijn via naaststaande link te downloaden. De Leunink is de titel van het mededelingenblad van de vereniging. Tot 2011 verscheen deze 1-4 maal per jaar. Vanaf 2012 wordt de Leunink als jaarboek gepubliceerd. Het streven is om alle Leuninks digitaal raadpleegbaar te maken via de site.

Klik hier voor De Leunink