Contact
Het Verzet 75
7121 XD Aalten 
info@vwgzoa.nl

Archief

De Vogelwerkgroep publiceert regelmatig rapporten over uitgevoerde onderzoeken. Deze rapportages zijn hier naaststaande intezien of te downloaden. De Leunink is de titel van het mededelingenblad/jaarverslag van de vereniging. Tot 2011 verscheen deze 1-4 maal per jaar. Vanaf 2012 wordt de Leunink als jaarverslag gepubliceerd. Het streven is om alle Leuninks digitaal raadpleegbaar te maken via de site.