ANBI

Gegevens ten behoeve van de ANBI-inschrijving bij de belastingdienst.   

 

Naam van de instelling:

Vogelwerkgroep Zuid-Oost Achterhoek.

 

Het fiscaal nummer:  8164.23.957

 

Adres:

Vogelwerkgroep Zuid-Oost Achterhoek, Aladnaweg 18, 7122 RR Aalten.

 

Doelstellingen:

  1. Beschermen en verbeteren van de vogelstand in de Zuid-Oost Achterhoek. Dit zijn de Gem. Winterswijk, een deel van de gemeente Aalten en een deel van de Gemeente Oost-Gelre.
  2. De vereniging tracht dit onder andere te bereiken door:

-         tellingen en registratie van broed- en standvogels in een bepaald gebied zodat vergelijking met latere jaren mogelijk wordt.

-         tellen en registreren van de vogeltrek

-         ringen van vogels waardoor individuele herkenning mogelijk wordt

-         bestuderen en zo nodig bezwaar maken tegen planologische ontwikkelingen die consequentie kunnen hebben voor de vogelstand

-         tellingen van en registratie van wintervogels

-         het inrichten en houden van een archief betreffende de vogelstand in het werkgebied.

 

                   

 

Bestuur:

 

Het bestuur bestaat uit 5 leden, te weten:

 

  1. Voorzitter. Leiden van de vergaderingen, onderhouden van contacten met relevante organisaties als Sovon, Vogelbescherming, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en andere vogelwerkgroepen. Onderhoud contacten met de pers,  gemeenten, etc.
  2.  Secretaris. Maakt notulen van de vergaderingen, ondersteunt de voorzitter bij zijn contacten of neemt die over indien nodig. Draagt zorg voor het archief.
  3. Penningmeester. Zorgt voor de inning van de contributie en andere inkomsten, betaald de nota’s en zorgt voor een adequate administratie. Beheert de gelden en maakt de       ( concept)jaarstukken.
  4. 2 algemene bestuursleden. O.a. beheer en actueel houden van de website en activeren en enthousiast maken van jeugdleden.

 

 

 

 

 

 

 

Namen van de bestuurders:

 

Voorzitter          :  P.E.B. Leemreise,  Aladnaweg 18, 7122 RR Aalten.

Secretaris           :  J.H. Vreeman, Het Verzet 75, 7121 XD Aalten.

Penningmeester :  A.J.A. Papen, Klaasbos 23, 7131 SZ Lichtenvoorde.

Algemeen lid     : G.E. Oonk, Oostervoort 14, 7103 XM Winterswijk.

Algemeen lid     : J. Timmerman, Berkenhovestraat 13-1, 7122 ZX Aalten.

 

Beloningsbeleid:

 

Er worden geen vergoedingen gegeven voor gemaakte uren of inspanningen. Er wordt uitsluitend vergoeding gegeven voor gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging.Verslagen :

 

Zie jaaroverzicht de Leunink : Klik hier
Balans van Baten en lasten :  Klik hier

 

 

 


Volg ons op twitter