Atlas

Op 1 december 2012 is het veldwerk van een nieuw sovon-atlasproject van start gegaan.

Ook VWG-ZOA doet actief mee met het tellen van alle atlasblokken die in ons werkgebied liggen.

Alle atlasblokken worden geteld op broedvogels en op wintervogels.

Het doel van al deze tellingen is het maken van een nieuwe atlas. Met deze nieuwe gegevens kun je kijken hoe de verspreiding van onze broedvogels en overwinteraars in de afgelopen 10 jaar is veranderd.

Voor meer informatie en voor al wat resultaten van het atlasproject zie: www.vogelatlas.nl


Volg ons op twitter