2018 Jaar van de Huiszwaluw

2018 is door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de huiszwaluw. Nog even ook de eerste Huiszwaluwen vliegen ons land binnen. Heb je een huiszwaluwkolonie in de buurt? In het Jaar van de Huiszwaluw kun je ons helpen bij het onderzoek naar het broedsucces en de leefomgeving van deze bedreigde soort. 

De broedaantallen van de Huiszwaluwen namen sinds de jaren 70 met circa 80% af. We volgen jaarlijks de trendontwikkeling, maar weten veel minder over het broedsucces. Daarom organiseren we een landelijk nestonderzoek met vrijwilligers.

Over het onderzoek

Vanaf half april kun je meedoen door een paar nesten (max. 10) wekelijks een tijdje te observeren en het neststadium te noteren. Met de gegevens die je verzamelt willen we meer te weten komen.  

  • De Huiszwaluw is een echte cultuurvolger. Hij ‘plakt’ zijn nesten in steden, dorpen of gehuchten aan allerlei typen gebouwen. Vanaf begin jaren zeventig verminderde hun aantal in ons land met ruim 80%. Waarschijnlijk was de afname van insecten daarvan een belangrijke oorzaak. Sinds de eeuwwisseling neemt de populatie weer licht toe. De oorzaken voor zowel de historische afname als de recente toename in ons land zijn niet geheel duidelijk. Sovon en Vogelbescherming roepen het jaar 2018 uit tot Jaar van de Huiszwaluw om onderzoek te doen om de zwaluwen nog beter te kunnen helpen.


Volg ons op twitter